چرا بهتره در تولید محتوا یک حوزه تخصصی را انتخاب کنیم؟

  سوالی که شاید به ذهن خیلی از تولید کننده های محتوا بیاید این است که آیا بهتر است تخصصی کار کنم یا همه فن حریف باشم و درباره هر موضوعی بنویسم؟ وقتی صحبت از تولید و بازاریابی محتوا می شود، داشتن حوزه تخصصی در آن، نه تنها نقطه قوت شماست بلکه یک ضرورت است.… ادامه خواندن چرا بهتره در تولید محتوا یک حوزه تخصصی را انتخاب کنیم؟