Browsing Category

آموزش تولید محتوا

چرا بهتره در تولید محتوا یک حوزه تخصصی را انتخاب کنیم؟

سوالی که شاید به ذهن خیلی از تولید کننده های محتوا بیاید این است که آیا بهتر است تخصصی کار کنم یا همه فن حریف باشم و درباره هر موضوعی بنویسم؟ وقتی صحبت از تولید و بازاریابی محتوا می شود، داشتن حوزه تخصصی در آن، نه تنها نقطه قوت…