7 فرمول منحصربه فرد برای نوشتن عنوان های حرفه ای

0

 

به نظر شما کدامیک از این عنوان ها جذاب تره؟

10 روش برای علاقه مند کردن بچه ها به کتابخوانی

روش های علاقه مند کردن بچه ها به کتابخوانی

بله درست حدس زدید، عنوان اول شما را به خواندن مقاله بیشتر ترغیب کرد. عنوان اگر به عدد باشد نشان می دهد مقاله ما دارای فهرست است و به ترتیب همه موارد را توضیح می دهد و به نوعی کار مخاطب را راحت کرده و انسجام مطالب را در ذهنش ساده تر می کند.

Leave A Reply

Your email address will not be published.